skip to main content
NL EN
FIU-Nederland

COZO subsidie populair in het buitenland

Bancaire meldingsplichtige instellingen trekken aan de bel bij de FIU-Nederland wanneer er op grote schaal bijzonderheden worden geconstateerd met de subsidie voor Coronabanen in de zorg (COZO).

Verschillende bancaire meldingsplichtige instellingen trekken aan de bel bij de FIU-Nederland wanneer er op grote schaal bijzonderheden worden geconstateerd met de subsidie voor Coronabanen in de zorg (COZO). Dit is een subsidie voor tijdelijke banen in ondersteunende functies, waarmee zorgprofessionals worden ontlast bij de extreme zorgvraag als gevolg van de pandemie.

Voor de meldingsplichtige instellingen werd een patroon zichtbaar waarbij COZO gelden werden ontvangen door verschillende zorgaanbieders en uiteindelijk voor een aanzienlijk deel belandden op buitenlandse rekeningen van een Nederlandse onderneming met zeer diverse bedrijfsactiviteiten. Toen er door een bank vragen werden gesteld aan de UBO van deze onderneming over het Nederlandse rekeningverloop, werd hiertegen geageerd. Het zou onzinnig zijn om transacties toe te lichten en er werd gedreigd met juridische stappen. Desalniettemin werden de Nederlandse rekeningen door de betreffende bank geblokkeerd.

De meldingen van ongebruikelijke transacties zijn na onderzoek door de FIU verdacht verklaard en overgedragen aan de Nederlandse Arbeidsinspectie (NLA), die belast is met de opsporing van zorgfraude. Uit nader onderzoek door de NLA blijkt dat er in de periferie rond dit netwerk nog andere zorgondernemingen zijn waarbij een vergelijkbaar patroon zichtbaar werd. Een aantal indicatoren die hierbij relevant blijken te zijn (1) :

• Er wordt geen aangifte loonbelasting gedaan, er staan minder mensen op de loonlijst dan waarvoor COZO subsidie is aangevraagd, of een COZO subsidie wordt niet gevolgd door een hogere aangifte loonbelasting;
• COZO gelden worden overgeboekt naar andere ondernemingen terwijl de gelden bedoeld zijn om personeel aan te nemen en uit te betalen;
• De COZO subsidie die wordt ontvangen is hoger dan de totale bruto loonsom of de omzet;
• Tijdelijk verloonde werknemers worden bij meerdere ondernemingen tegelijkertijd verloond;
• Op enig moment worden alle dienstverbanden door een onderneming beëindigd om vervolgens nieuwe dienstverbanden aan te gaan.

Al met al is er door de alertheid van meldingsplichtige instellingen en nader onderzoek door de FIU-Nederland en de NLA zicht ontstaan op 32 ondernemingen die in totaal EUR 11.000.000 aan COZO subsidie hebben ontvangen en waarbij bijzonderheden zijn geconstateerd. Alhoewel het te vroeg is om te zeggen of het (volledige) bedrag frauduleus verkregen is, was dit wel voldoende aanleiding voor de Minister van Langdurige Zorg en Sport om de voorgenomen verlenging van de COZO regeling tot nader order op te houden, zoals hier (2) nader wordt toegelicht.