skip to main content
NL EN
FIU-Nederland

De goudhandelaar

Door vertraging van een vliegtuig had de Douane extra tijd om een goudhandelaar te controleren...

Er zijn momenteel 29 verschillende meldergroepen, maar de Douane is géén meldingsplichtige instelling op basis van de Wwft. Ze melden echter wel bij de FIU-Nederland. De Douane meldt sinds 2007 op basis van de Europese Verordening Liquide Middelen. Iemand die de EU binnenkomt of verlaat en EUR 10.000 of meer aan contanten bij zich heeft, moet hiervan aangifte doen. Het niet doen van aangifte is strafbaar.

Op 3 juni 2021 is de Verordening aangepast en is er ook een verplichting tot kennisgeving van onbegeleid vervoer van geld (bijvoorbeeld geld in post- en pakketzendingen) van EUR 10.000 of meer en is het begrip “contant” uitgebreid met gouden munten en gouden voorwerpen. Bovendien is het meldrecht nu wettelijk geregeld, waardoor zaken die niet onder de Verordening vallen maar in het kader van bestrijden van witwassen of financieren van terrorisme een risico vormen gemeld kunnen worden.

Vorig jaar werd de FIU-Nederland gebeld door de Douane Schiphol dat zij een goudhandelaar hadden gecontroleerd. De goudhandelaar had tientallen kilo’s sloopgoud en contant geld bij zich.
Door vertraging van het vliegtuig had de Douane extra tijd om een en ander te controleren. De Douane had in het verleden ook al transacties gemeld van de goudhandelaar, waaronder het niet doen van aangifte van de uitvoer van contant geld, en had bericht ontvangen dat die verdacht waren verklaard. Inmiddels waren er ook nieuwe ongebruikelijke transacties van andere melders. Deze nieuwe (transactie) informatie kon na onderzoek ook verdacht worden verklaard en werd direct ter beschikking gesteld aan de opsporingsinstanties.

Ondertussen had de goudhandelaar verklaard dat hij het met sloopgoud naar het Midden Oosten reist, het goud laat omsmelten om er vervolgens sieraden van te maken die weer worden ingevoerd in Nederland. De sieraden worden verkocht aan handelaren die betalen met sloopgoud, aldus de handelaar. Op basis van de verklaring, het ontbreken van documentatie en de eerdere verdachte transacties is de goudhandelaar verdacht van witwassen en overgedragen aan de Koninklijke Marechaussee binnen het Samenwerkingsverband Liquide Middelen. De Koninklijke Marechaussee heeft dezelfde avond een inval in het bedrijfspand van de goudhandelaar gedaan. Hier werden nog tientallen kilo’s goud en gouden sieraden en een grote hoeveelheid contant geld aangetroffen die ook in beslag zijn genomen.

De goudhandelaar is aangehouden en heeft enige tijd vastgezeten maar is inmiddels in afwachting van de zaak op vrije voeten. Er zijn nog een hoop onbeantwoorde vragen, bijvoorbeeld hoe men aan het startkapitaal is gekomen en naar de herkomst van het goud. Vanwege het feit dat het een complexe zaak is, er diverse landen bij betrokken zijn, en het lastig is om het inzichtelijk te krijgen heeft de Officier besloten de zaak voort te zetten en volledig uit te zoeken. Tot die tijd blijven de spullen onder beslag.