Language Switcher Fallback

Nieuws

Enkele weken geleden werd door de FIU-Nederland een bericht gedeeld over ‘cash, cars en de rol van de meldketen’. Maar hoe zit het eigenlijk met de meldketen als het gaat over andere zaken waaraan criminelen graag hun cash uitgeven; zoals kostbare exclusieve horloges? Want achter deze statussymbolen, die ook vaak worden gebruikt als betaalmiddel of onderpand in de georganiseerde criminaliteit, gaat een grote contante, criminele geldstroom schuil. Juist omdat het een sector is waarbij cash nog een grote rol speelt en cash en criminaliteit hand in hand gaan zijn meldingen hierover van cruciaal belang voor de opsporing. Effectief crimineel vermogen afpakken begint namelijk bij alerte meldingsplichtige instellingen. 

Met ingang van 01-04-2021 is de Wet op de kansspelen aangepast, waardoor het mogelijk is om een vergunning voor kansspelen op afstand (hierna: Koa) aan te vragen bij de Kansspelautoriteit.

Recent verschenen er in de media artikelen over witwassen in de internationale handel in paarden. Onderzoekers van de FIU-Nederland hebben de afgelopen jaren ook verhoogde aandacht voor die handel en gerelateerde transacties. Dit leidde tot meerdere dossiers die aan de opsporingsdiensten zijn overgedragen.

Diverse nieuwsberichten werden de afgelopen tijd gepubliceerd over de voorkeur van (internationale) criminelen om in Nederland auto’s te kopen en deze cash, met crimineel geld, af te rekenen.

Gelukkig zijn onderzoekers van meldingsplichtige instellingen ook scherp op overtredingen van de Wwft als ze niet aan het werk zijn. Zo zag een medewerker van een bank in een televisieprogramma over oplichting een item over bepaalde stichtingen. Deze stichtingen verkochten allerlei producten aan de deur waarbij werd aangegeven dat de opbrengst ten goede kwam aan arme gezinnen en/of zieke kinderen. In het televisieprogramma werd daar echter ernstig aan getwijfeld.

Vanaf vandaag is hier de Engelse versie van het FIU

Kan het niet-melden van ongebruikelijke transacties door de boekhouder aan de rechtspersoon worden toegerekend? Het oordeel van de strafrechter.

Rechtbank Amsterdam, 22 april 2021:ECLI:NL:RBAMS:2021:2600

De Financial Intelligence Unit – Nederland (FIU-Nederland) verricht onderzoek naar ontwikkelingen en trends op het gebied van witwassen, financiering van terrorisme en onderliggende misdrij

Een woning en bedrijfspand worden doorzocht door de FIOD. Er wordt beslag gelegd op fysieke en digitale administratie.

Op 10 juni 2021 heeft de minister van Justitie en Veiligheid het jaaroverzicht 2020 van de Financial Intelligence Unit Nederland (FIU-Nederland) aangeboden aan de Leden van de Tweede Kamer.

Pages