Language Switcher Fallback

Nieuws

De FIOD hield enige weken geleden drie mannen aan en viel binnen op acht locaties verspreid over Nederland.

Ook de FIU-Nederland heeft maatregelen genomen om verspreiding van het Coronavirus tegen te gaan. 
Desondanks zijn wij bereikbaar en operationeel. 

Vorige maand vonden door rechercheteams van politie en FIOD invallen plaats in zes panden op verschillende plaatsen in Nederland. Naast de invallen werden ook twee dienstverlenende kantoren bezocht om administratie in beslag te nemen. Ook werd voor een miljoen euro aan onroerend goed en banktegoeden in beslag genomen. Het was het voorlopige resultaat van een strafrechtelijk onderzoek naar het witwassen van opbrengsten uit verdovende middelenhandel.
Vorige week werd notaris P. door de Kamer voor het Notariaat, ressort Arnhem-Leeuwarden, uit zijn ambt ontzet.

Gisteren (dinsdag 18 februari) sprak Hennie Verbeek-Kusters, hoofd FIU-Nederland, in nieuwsuur over zorgfraude al dan niet in relatie met terrorisme financiering. 

Op 21 november vorig jaar verrichtte de FIOD invallen in een woning en een bedrijf in Friesland. Er werden daarbij twee verdachten aangehouden.

Deze week berichtte het OM dat het afgelopen jaar 261.871.048 euro van criminelen was afgepakt en in de schatkist terecht was gekomen.

Een analist van een bankinstelling bekeek een transactiemelding over een eenmanszaak in softwareontwikkeling. In de periode van twee maanden was er op één van de bankrekeningen van de onderneming 44.000 euro in contanten afgestort. Deze stortingen weken sterk af van het normale rekeningenverkeer. Dat was dan ook de reden voor de bank om de rekeninghouder nadere informatie over deze stortingen te vragen. De rekeninghouder antwoordde, dat hij een publiek evenement had georganiseerd en dat daar door de bezoekers veel contant afgerekend was. Bij nader onderzoek bleek echter dat er wel een evenement had plaatsgevonden echter na de periode van het afstorten van het geld en niet er voor.

In het plattelandsdorp waar de mannen woonden, werden met regelmaat wenkbrauwen gefronst. De heren gedroegen zich alsof ze zich onaantastbaar waanden, intimideerden hun omgeving en gaven opzichtig veel geld uit terwijl niemand wist waarmee dat geld verdiend was. Daar kwam bij dat de heren lid waren van een beruchte en inmiddels verboden motorclub. De politie in Noord Nederland startte een onderzoek naar de activiteiten van de mannen. Dit leidde vorige maand tot aanhouding van de mannen omdat na onderzoek gebleken was, dat zij op grote schaal in de handel van gestolen auto’s actief waren.

In 2016 ontwikkelden analisten van de FIU-Nederland een methodiek om geldstromen te detecteren, die te relateren waren aan het smokkelen van vluchtelingen uit Syrië en Irak, naar het noorden

Pages