Language Switcher Fallback

Nieuws

 

Hierbij delen wij u mede dat met ingang van 25 juli 2018 de nieuwe Wwft in werking is getreden.

Een op Bonaire woonachtige zakenman was met zijn vele vennootschappen al langere tijd onderwerp van een opsporingsonderzoek naar fiscale onregelmatigheden en criminele aangelegenheden. Ook bij FIU-Nederland vielen de ongebruikelijke transacties op, zowel in privé als van zijn bedrijven. Een kerstboom aan vennootschappen was onder zijn leiding financieel zeer actief. Van meerdere meldplichtige instellingen werden ongebruikelijke transacties ontvangen.

Vorig jaar zomer vond een inval plaats naar aanleiding van het vermoeden dat de bewoner van het pand een illegale handel in anabolen en andere spierversterkende middelen runde. De verdachte in kwestie trok de aandacht bij onderzoekers van FIU-Nederland omdat voor zijn financiële handelingen geen passende economische redenen te vinden waren.

26 juli 2018

Op 10 juli heeft de Eerste Kamer ingestemd met een wetsvoorstel tot wijziging van de Wwft in verband met de implementatie van de vierde Europese antiwitwasrichtlijn (AM

Een man meldde zich bij de kassa van een casino en kocht voor 10.000 euro aan speelpenningen. Hij betaalde door 20 bankbiljetten van 500 euro op de counter te leggen. Nou komen die coupures maar zelden voor in ons betalingsverkeer en zeker niet twintig stuks in één keer. Bovendien is het algemeen bekend dat het 500 eurobiljet veel gebruikt wordt voor verrekeningen of opslag in het criminele circuit. De aankoop werd dan ook vanwege het ongebruikelijke karakter gemeld bij FIU-Nederland.

Het verhelpen van de technische storing was lastiger dan gehoopt maar sinds het middaguur is het meldportaal weer volledig operationeel.

Met een ruime meerderheid is gisteren de 1e Kamer akkoord gegaan met de implementatiewet 4e witwasrichtlijn.

Vorige maand werd door de Kamer voor het Notariaat Amsterdam een notaris uit zijn ambt gezet. De man fraudeerde voor enkele miljoenen euro en gebruikte valse bankafschriften van een al jaren niet meer bestaande kwaliteitsrekening om de fraude af te schermen. Toen dat uit kwam maakte hij ook nog snel een fors bedrag vanaf een zakelijke rekening van zijn kantoor over naar zijn privé rekening.  Dit doorgeboekte bedrag werd vervolgens enkele dagen later naar een bankrekening in Azië overgeschreven.

Hier en daar vlogen er in de vroege ochtend wat deuren uit de sponningen. Een grootschalig witwasonderzoek leidde in de randstad begin vorige week tot invallen in vijf woningen en een bedrijfspand.

In januari dit jaar werden tegen drie in Nederland woonachtige mannen celstraffen tot 16 maanden geëist voor oplichting en witwassen. Het ging hier om het niet geringe bedrag van 1,2 miljoen euro.

Een bedrijf uit Singapore had dit bedrag naar de Nederlandse rekening van het bedrijf van één van de mannen overgemaakt. Na ontvangst werden direct verschillende bedragen overgeboekt naar rekeningen in binnen en buitenland.

Pages