Language Switcher Fallback

Nieuws

Vorige week doorzocht de FIOD panden op vijf locaties in Nederland. Dit in het kader van een strafrechtelijk onderzoek naar corruptie en verduistering. Samen met enkele anderen wordt een voormalig bestuurder van een uitzendorganisatie en eigenaar van een subsidieadviesbureau als verdachte aangemerkt voor het aannemen van enkele tonnen aan steekpenningen. 

In Nederland krijgen niet alleen verdachten, die ooit naar Syrië of Irak afreisden om IS in hun gewapende strijd te helpen, te maken met justitie. Ook diegenen die hen steunen maken zich schuldig aan strafbare feiten. Zo ook in deze zaak.

De notaris had al snel zo zijn bedenkingen toen een man op zijn kantoor verscheen in verband met de aankoop van een woning. De hypothecaire lening van ruim vier ton kwam van een vennootschap uit het altijd zonnige Panama. Echter de notaris ontving dat bedrag op zijn kwaliteitsrekening vanaf een bankrekening in Liechtenstein. Een tweede persoon meldde zich bij de aankoop als gemachtigde van de Panamese geldschieter. Na het nodige onderzoek bleef de notaris zijn bedenkingen houden en meldde hij de transactie aan FIU-Nederland.

Eind juli werd een man uit Amsterdam voor oplichting en witwassen aangehouden. Bij het doorzoeken van zijn woning werd 87.000 euro in contanten aangetroffen dat uiteraard direct werd geconfisqueerd. Maar dat was nog niet alles. De FIOD legde ook de hand op luxe goederen en administratie. Bovendien werd vastgesteld dat ruim 70.000 euro naar bankrekeningen van zijn vriendin was overgemaakt. 

Deze zomer stonden drie heren voor de rechtbank. Zij hadden bedrijfsmatig een handel in benodigdheden voor de illegale hennepteelt opgezet. Het hele bedrijf was gericht op de levering van die benodigdheden en dat wordt beschouwd als strafbare voorbereidingshandelingen voor misdrijven uit de Opiumwet.

Hierbij delen wij u mede dat met ingang van 25 juli 2018 de nieuwe Wwft in werking is getreden.

Een op Bonaire woonachtige zakenman was met zijn vele vennootschappen al langere tijd onderwerp van een opsporingsonderzoek naar fiscale onregelmatigheden en criminele aangelegenheden. Ook bij FIU-Nederland vielen de ongebruikelijke transacties op, zowel in privé als van zijn bedrijven. Een kerstboom aan vennootschappen was onder zijn leiding financieel zeer actief. Van meerdere meldplichtige instellingen werden ongebruikelijke transacties ontvangen.

Vorig jaar zomer vond een inval plaats naar aanleiding van het vermoeden dat de bewoner van het pand een illegale handel in anabolen en andere spierversterkende middelen runde. De verdachte in kwestie trok de aandacht bij onderzoekers van FIU-Nederland omdat voor zijn financiële handelingen geen passende economische redenen te vinden waren.

26 juli 2018

Op 10 juli heeft de Eerste Kamer ingestemd met een wetsvoorstel tot wijziging van de Wwft in verband met de implementatie van de vierde Europese antiwitwasrichtlijn (AM

Een man meldde zich bij de kassa van een casino en kocht voor 10.000 euro aan speelpenningen. Hij betaalde door 20 bankbiljetten van 500 euro op de counter te leggen. Nou komen die coupures maar zelden voor in ons betalingsverkeer en zeker niet twintig stuks in één keer. Bovendien is het algemeen bekend dat het 500 eurobiljet veel gebruikt wordt voor verrekeningen of opslag in het criminele circuit. De aankoop werd dan ook vanwege het ongebruikelijke karakter gemeld bij FIU-Nederland.

Pages