Language Switcher Fallback

Nieuws

In de vorige casus kwam de ondermijnde kant van vastgoed in de vorm van huisvesting van criminaliteit aan bod.  Onderstaande casus gaat over een hieraan gerelateerd fenomeen: hypotheekfraude.

Vastgoed is één van de risicosectoren in Nederland ten aanzien van het witwassen van illegale gelden. Maar er is nog een andere reden waarom vastgoed aandacht van de poortwachters verdient.

Een adviesbureau werd verzocht te adviseren over de aankoop van een onroerende zaak. Het betrof de aankoop van een object met als doel om deze onroerende zaak te verhuren.

Verschillende bancaire meldingsplichtige instellingen trekken aan de bel bij FIU-Nederland wanneer er op grote schaal bijzonderheden worden geconstateerd met de subsidie voor Coronabanen in de zorg

Opvallend is het wel, als er op een studentenrekening grote contante stortingen gedaan worden.

Via deze nieuwsbrief wil FIU-Nederland de meldingsplichtige instellingen informeren over de gevolgen van het conflict in Oekraïne in relatie tot de Wwft en over de mogelijke gevolgen die dit kan he

FIU-Nederland neemt deel aan de “Russia Related Illicit Finance and Sanctions FIU Working Group”. De participerende FIU’s in dit initiatief zijn Australië, Canada, Frankrijk, Duitsland, Italië, Japan, Nederland, Nieuw-Zeeland, het Verenigd Koninkrijk en de Verenigde Staten van Amerika.

Op initiatief van FINCEN, de FIU van de Verenigde Staten, heeft een aantal FIU’s besloten om de handen ineen te slaan en hun internationale samenwerking te verstevigen op alle aspecten die te maken hebben met de huidige sancties tegen Russische en Belarussische entiteiten en individuen. Ook mogelijke witwasactiviteiten zullen nadrukkelijk aandacht krijgen.

Kansspelaanbieders op afstand vormen samen met speelcasino’s de meldingsplichtige instellingen binnen de goksector. Een interessante sector omdat onze analyses regelmatig een link met gokken bloot leggen. Deze link ontvouwt zich op verschillende manieren. Het kan zijn dat personen de illegaliteit induiken om een gokverslaving te financieren, dat men illegaal verdiend geld consumptief gebruikt om te spelen of dat de goksector gebruikt wordt om illegaal verdiend geld te versluieren. Zo zijn er gevallen bekend waarin grote biljetten worden ingewisseld voor speeltegoed, om vervolgens ongebruikelijk weinig te spelen. Vervolgens wordt het speeltegoed weer omgewisseld waarbij specifiek om kleine biljetten wordt gevraagd. Dit zou bestempeld kunnen worden als gedrag gericht op het wisselen in plaats van op het spelen. Maar het gebeurt ook dat personen mogelijk illegaal verdiend geld gebruiken binnen de goksector puur ter vermaak. Gelukkig zijn er alerte meldingsplichtige instellingen die dit soort transacties detecteren. Zo ontvingen wij recentelijk een ongebruikelijk transactie van een meldingsplichtige instelling uit deze sector met onderstaande meldtekst. De meldtekst is geanonimiseerd en op sommige punten aangepast ter verduidelijking.

Met gijzelsoftware, gijzelhack of ransomware wordt bedoeld dat criminelen andermans computers blokkeren of bestanden versleutelen. Vaak moet een bedrag in virtuele valuta, zoals bitcoins, betaald worden om de computer of bestanden weer terug te krijgen. Uit onderzoek blijkt dat in veel gevallen geen aangifte gedaan wordt bij de politie. Dit kan te maken hebben met schaamte, angst voor de criminelen of angst voor reputatieschade. Juist door de lage aangiftebereidheid en de ernst van de gepleegde feiten is het voor de opsporingsdiensten van groot belang om concrete aanknopingspunten aangeleverd te krijgen om onderzoek naar te doen. Hierin kunnen meldingsplichtige instellingen en de FIU-Nederland een cruciale rol spelen. 

Als een meldingsplichtige instelling echt iets zorgwekkends ziet, kunnen ze altijd de FIU-Nederland extra attenderen op een gedane melding. Zo ook in dit geval. Een meldingsplichtige instelling doet meerdere meldingen over een thuiszorgaanbieder, en neemt contact op met de FIU-Nederland om de transacties onder de aandacht te brengen. 

Pages