Language Switcher Fallback

Nieuws

Een contante storting van duizenden euro’s op een zakelijke rekening kwam naar voren tijdens één van de periodieke data-analyses van FIU-Nederland. Nader onderzoek leerde dat de uiteindelijke begunstigde op het moment van de storting in voorlopige hechtenis verbleef. Hij was aangehouden in verband met het feit dat hij van witwassen verdacht werd.

Vorige maand nam de Raad van Discipline Amsterdam een beslissing naar aanleiding van een bezwaar van de deken tegen een advocaat. De Raad verklaarde het bezwaar vrijwel geheel gegrond en besliste dat de advocaat gedurende 24 weken geschorst werd en alle met de procesgang gemoeide kosten diende te betalen. In 2017 werd aan de FIU-Nederland een overboeking gemeld. Het betrof een overboeking van ruim een half miljoen euro via de derdenrekening van het advocatenkantoor naar een bankrekening in de Verenigde Arabische Emiraten. De transactie paste in het al door de FIOD ingestelde strafrechtelijk onderzoek naar witwassen en was ook onderdeel van de motivatie van de Raad om tot de beslissing van schorsing te komen. De melding werd pas anderhalf jaar na de feitelijke overboeking gedaan.

De bouw zat nog in de diepe crisis enkele jaren geleden toen een aannemer heel graag het miljoenennieuwbouwproject van een projectontwikkelaar in portefeuille wilde krijgen. Hij ging met de ontwikkelaar persoonlijk om tafel met als resultaat dat de aannemer inderdaad de gunning verwierf. Echter wel op een bijkomende voorwaarde, die niet in de formele overeenkomst terug te vinden was.

Deze zomer stapte de politie na uitgebreid onderzoek bij het kantoor van een belastingadviseur binnen. De man werd aangehouden en zijn kantoor doorzocht. Zijn administratie, een woning en saldi van meerdere bankrekeningen werden in beslag genomen. De man werd aangehouden verdacht van oplichting, valsheid in geschrifte, witwassen en verduistering

De wijziging van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft) in verband met de implementatie van de 4e Europese

FIU-Nederland kwam een bejaarde man op het spoor toen diens betaalgedrag toen op basis van bepaalde profielen een analyse op het transactiebestand plaats vond. Door profielanalyses in de transactiedatabase uit te voeren worden transacties gedetecteerd die een verhoogd risico op een bepaald delict hebben. In dit geval gaf het betaalgedrag van de man de indicatie dat hij zich mogelijk schuldig maakte aan het betalen van het live mee kunnen kijken van kindermisbruik voor een webcam elders in de wereld. 

Onlangs is het informatieblad met betrekking tot de Corruptie-indicatoren volgens de Egmont Groep verspreid.

In september jongstleden oordeelde een rechtbank dat de man ruim € 15 miljoen voordeel had genoten uit de opbrengsten van strafbare feiten. Al in mei 2017 was hij veroordeeld voor witwassen en het financieren van de aankoop en invoer van een grote partij cocaïne uit Colombia.

Vandaag berichtte het openbaar ministerie en de gemeente Amsterdam over een nieuw middel in de strijd tegen fout geld.

Het gebeurde soms wel dat er een miljoen euro per maand cash op de bedrijfsrekeningen werd afgestort. Ook werden er tegen contante betalingen bestelbussen en vrachtauto’s aangeschaft.  Een zestal vennootschappen waren opgericht om de zaken van de als verdachten aangemerkte eigenaren en zakenpartners soepel te laten verlopen.

Pages