Language Switcher Fallback

Nieuws

In de periode voordat in ons land COVID-19 toesloeg en dit virus de zorg en samenleving op haar grondvesten deed schudden, naderde de viruscrisis in China haar hoogtepunt. In die periode dacht een Chinese onderneming bij een Hongaarse vennootschap voor tien miljoen euro aan mondkapjes te bestellen. Wat zij niet wist, was dat zij met een oplichter van doen had. Een in Nederland verblijvende Roemeen deed zich voor als CEO van het Hongaarse bedrijf. Dit bedrijf was een gerenommeerde onderneming, volledig onkundig van wat er zich onder hun naam afspeelde.

Op vrijdag, 3 juli 2020 heeft de Minister van Justitie en Veiligheid het jaaroverzicht 2019 van de FIU-Nederland aangeboden aan de Leden van de 2e Kamer.

Voor de derde keer op rij verstuurde de FIU-Nederland een nieuwsbrief aan de meldplichtige instellingen in het kader van de COVID-19 crisis.

De overheid heeft direct na het uitbreken van de crisis een aantal regelingen in werking gesteld om ondernemers financieel te steunen. Vanwege de hoge urgentie ging dat onder het motto ‘eerst uitkeren en dan controleren’. Zodra medio april de verschillende uitkeringen in het kader van de Coronacrisis inzichtelijk werden, hebben wij als FIU-Nederland ons intern voorbereid om misbruik van de uitkeringen te kunnen detecteren.

Afgelopen week werd een uitspraak van de Rechtbank Rotterdam over de rechtmatigheid van een opgelegde bestuurlijke boete gepubliceerd. De boete van 36.000 euro was een notaris opgelegd door de toezichthouder, Bureau Financieel Toezicht (BFT). Dit omdat hij tijdens een vastgoedtransactie, naar mening van de toezichthouder, in gebreke was gebleven. Hij had onvoldoende onderzoek uitgevoerd en geen melding ongebruikelijke transactie bij FIU-Nederland gedaan terwijl daar alle aanleiding toe was. Deze verplichtingen zijn opgenomen in de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft).

Bekijk hier het informatieblad 

Op 14 april j.l. verzond FIU-Nederland het eerste nieuwsbericht in het kader van de COVID-19 crisis aan de meldplichtige instellingen.

Deze week werd een rapport gepubliceerd over de uitvoering van de poortwachtersfunctie van de vastgoedmakelaardij.

Pages