Language Switcher Fallback

Nieuws

Een analist van een bankinstelling bekeek een transactiemelding over een eenmanszaak in softwareontwikkeling. In de periode van twee maanden was er op één van de bankrekeningen van de onderneming 44.000 euro in contanten afgestort. Deze stortingen weken sterk af van het normale rekeningenverkeer. Dat was dan ook de reden voor de bank om de rekeninghouder nadere informatie over deze stortingen te vragen. De rekeninghouder antwoordde, dat hij een publiek evenement had georganiseerd en dat daar door de bezoekers veel contant afgerekend was. Bij nader onderzoek bleek echter dat er wel een evenement had plaatsgevonden echter na de periode van het afstorten van het geld en niet er voor.

In het plattelandsdorp waar de mannen woonden, werden met regelmaat wenkbrauwen gefronst. De heren gedroegen zich alsof ze zich onaantastbaar waanden, intimideerden hun omgeving en gaven opzichtig veel geld uit terwijl niemand wist waarmee dat geld verdiend was. Daar kwam bij dat de heren lid waren van een beruchte en inmiddels verboden motorclub. De politie in Noord Nederland startte een onderzoek naar de activiteiten van de mannen. Dit leidde vorige maand tot aanhouding van de mannen omdat na onderzoek gebleken was, dat zij op grote schaal in de handel van gestolen auto’s actief waren.

In 2016 ontwikkelden analisten van de FIU-Nederland een methodiek om geldstromen te detecteren, die te relateren waren aan het smokkelen van vluchtelingen uit Syrië en Irak, naar het noorden

Eerder deze maand berichtten wij over het door FIU-Nederland georganiseerde besloten seminar ‘Na de Poortwachters’.

Eén van de banken berichtte de FIU afgelopen week, dat men zojuist was geïnformeerd over het feit dat een klant slachtoffer was geworden van een zogeheten factuurfraude. Door manipulatie van het interne proces binnen een groot bedrijf was een opdracht tot betaling van 2,3 miljoen euro uitgevoerd. Het bedrag was overgeboekt naar een bankrekening in Slowakije.

Gistermiddag, 6 november, organiseerde FIU-Nederland een paneldiscussie ter gelegenheid van 25 jaar ongebruikelijke transacties.

Het aangekondigde technisch onderhoud van het meldportaal op 8 november is uitgesteld.

Het meldportaal is dus gewoon beschikbaar.

 

Een accountantskantoor heeft volgens de uitspraak van de rechtbank Rotterdam op 9 oktober j.l. terecht een boete opgelegd gekregen van het Bureau Financieel Toezicht (BFT). Het BFT had de boete opgelegd, omdat het kantoor bij een cliënt onvoldoende gedaan had aan de door de Wwft voorgeschreven monitoring, en verscherpt toezicht.

Met ingang van 18 oktober 2019 is de objectieve indicator voor het doen van een verplichte melding van een ongebruikelijke transactie, waarbij derde-hoogrisicolanden betrokken zijn, komen te

Een man vervoegde zich bij een notaris om een nieuwe besloten vennootschap op te richten. De man overlegde de nodige stukken waaruit bleek dat hij voor meerdere besloten vennootschappen zelfstandig bevoegd was. Opvallend was dat de vennootschappen zonder uitzondering gevestigd waren in een stad op meer dan honderd kilometer van de plaats van vestiging van de notaris.

Pages