Language Switcher Fallback

Nieuws

Er zijn momenteel 29 verschillende meldergroepen maar de Douane is géén meldingsplichtige instelling op basis van de Wwft. Maar ze melden wel bij FIU-Nederland. De Douane meldt sinds 2007 op basis van de Europese Verordening Liquide Middelen. Iemand die de EU binnenkomt of verlaat en EUR 10.000 of meer aan contanten bij zich heeft, moet hiervan aangifte doen. Het niet doen van aangifte is strafbaar.
Op 3 juni 2021 is de Verordening aangepast en is er ook een verplichting tot kennisgeving van onbegeleid vervoer van geld (bijvoorbeeld geld in post- en pakketzendingen) van EUR 10.000 of meer en is het begrip “contant” uitgebreid met gouden munten en gouden voorwerpen. Bovendien is het meldrecht nu wettelijk geregeld, waardoor zaken die niet onder de Verordening vallen maar in het kader van bestrijden van witwassen of financieren van terrorisme een risico vormen gemeld kunnen worden.

Op 5 juli 2022 heeft de minister van Justitie en Veiligheid het jaaroverzicht 2021 van de Financial Intelligence Unit Nederland (FIU-Nederland) aangeboden aan de Leden van de Tweede Kamer. 

In de vorige casus kwam de ondermijnde kant van vastgoed in de vorm van huisvesting van criminaliteit aan bod.  Onderstaande casus gaat over een hieraan gerelateerd fenomeen: hypotheekfraude.

Vastgoed is één van de risicosectoren in Nederland ten aanzien van het witwassen van illegale gelden. Maar er is nog een andere reden waarom vastgoed aandacht van de poortwachters verdient.

Een adviesbureau werd verzocht te adviseren over de aankoop van een onroerende zaak. Het betrof de aankoop van een object met als doel om deze onroerende zaak te verhuren.

Verschillende bancaire meldingsplichtige instellingen trekken aan de bel bij FIU-Nederland wanneer er op grote schaal bijzonderheden worden geconstateerd met de subsidie voor Coronabanen in de zorg

Opvallend is het wel, als er op een studentenrekening grote contante stortingen gedaan worden.

Via deze nieuwsbrief wil FIU-Nederland de meldingsplichtige instellingen informeren over de gevolgen van het conflict in Oekraïne in relatie tot de Wwft en over de mogelijke gevolgen die dit kan he

FIU-Nederland neemt deel aan de “Russia Related Illicit Finance and Sanctions FIU Working Group”. De participerende FIU’s in dit initiatief zijn Australië, Canada, Frankrijk, Duitsland, Italië, Japan, Nederland, Nieuw-Zeeland, het Verenigd Koninkrijk en de Verenigde Staten van Amerika.

Op initiatief van FINCEN, de FIU van de Verenigde Staten, heeft een aantal FIU’s besloten om de handen ineen te slaan en hun internationale samenwerking te verstevigen op alle aspecten die te maken hebben met de huidige sancties tegen Russische en Belarussische entiteiten en individuen. Ook mogelijke witwasactiviteiten zullen nadrukkelijk aandacht krijgen.

Kansspelaanbieders op afstand vormen samen met speelcasino’s de meldingsplichtige instellingen binnen de goksector. Een interessante sector omdat onze analyses regelmatig een link met gokken bloot leggen. Deze link ontvouwt zich op verschillende manieren. Het kan zijn dat personen de illegaliteit induiken om een gokverslaving te financieren, dat men illegaal verdiend geld consumptief gebruikt om te spelen of dat de goksector gebruikt wordt om illegaal verdiend geld te versluieren. Zo zijn er gevallen bekend waarin grote biljetten worden ingewisseld voor speeltegoed, om vervolgens ongebruikelijk weinig te spelen. Vervolgens wordt het speeltegoed weer omgewisseld waarbij specifiek om kleine biljetten wordt gevraagd. Dit zou bestempeld kunnen worden als gedrag gericht op het wisselen in plaats van op het spelen. Maar het gebeurt ook dat personen mogelijk illegaal verdiend geld gebruiken binnen de goksector puur ter vermaak. Gelukkig zijn er alerte meldingsplichtige instellingen die dit soort transacties detecteren. Zo ontvingen wij recentelijk een ongebruikelijk transactie van een meldingsplichtige instelling uit deze sector met onderstaande meldtekst. De meldtekst is geanonimiseerd en op sommige punten aangepast ter verduidelijking.

Pages