Language Switcher Fallback

Nieuws

Met gijzelsoftware, gijzelhack of ransomware wordt bedoeld dat criminelen andermans computers blokkeren of bestanden versleutelen. Vaak moet een bedrag in virtuele valuta, zoals bitcoins, betaald worden om de computer of bestanden weer terug te krijgen. Uit onderzoek blijkt dat in veel gevallen geen aangifte gedaan wordt bij de politie. Dit kan te maken hebben met schaamte, angst voor de criminelen of angst voor reputatieschade. Juist door de lage aangiftebereidheid en de ernst van de gepleegde feiten is het voor de opsporingsdiensten van groot belang om concrete aanknopingspunten aangeleverd te krijgen om onderzoek naar te doen. Hierin kunnen meldingsplichtige instellingen en de FIU-Nederland een cruciale rol spelen. 

Als een meldingsplichtige instelling echt iets zorgwekkends ziet, kunnen ze altijd de FIU-Nederland extra attenderen op een gedane melding. Zo ook in dit geval. Een meldingsplichtige instelling doet meerdere meldingen over een thuiszorgaanbieder, en neemt contact op met de FIU-Nederland om de transacties onder de aandacht te brengen. 

In verband met technisch onderhoud is het Meldportaal op maandag 17 januari as vanaf 17.00 enige tijd niet bereikbaar.

 

FIU-Nederland

et enige regelmaat wordt aan de FIU-Nederland gevraagd hoe ondernemingen en natuurlijke personen die op grond van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft) niet meldingsplichtig zijn, toch een melding van een ongebruikelijke transactie kunnen doen bij FIU-Nederland. Het antwoord hierop is, vanuit de Wwft gemotiveerd, dat dit niet gaat, omdat zij niet met name zijn genoemd in deze wet. Enkele voorbeelden uit de praktijk:

Uit informatie van een meldingsplichtige instelling komt al lang geleden het beeld naar voren dat de UBO van verschillende ondernemingen mogelijk betrokken is bij oplichting. Vanaf 2018 komt deze UBO opnieuw in het vizier bij meldingsplichtige instellingen door mogelijke betrokkenheid bij faillissementsfraude, piramidefraude en witwassen van gelden, waarbij een deel van het geld uit de onderneming wordt onttrokken. Deze UBO is geen onbekende met betrekking tot faillissementen.  

Hierbij willen wij u informeren met betrekking tot de belangrijkste wijzigingen en aandachtspunten voor het gebruik van de nieuwe versie van goAML 4.8.

De FIU-Nederland heeft om het melden makkelijker te maken speciaal voor notarissen een nieuw en vereenvoudigd meldformulier ontwikkeld.

Enkele weken geleden werd door de FIU-Nederland een bericht gedeeld over ‘cash, cars en de rol van de meldketen’. Maar hoe zit het eigenlijk met de meldketen als het gaat over andere zaken waaraan criminelen graag hun cash uitgeven; zoals kostbare exclusieve horloges? Want achter deze statussymbolen, die ook vaak worden gebruikt als betaalmiddel of onderpand in de georganiseerde criminaliteit, gaat een grote contante, criminele geldstroom schuil. Juist omdat het een sector is waarbij cash nog een grote rol speelt en cash en criminaliteit hand in hand gaan zijn meldingen hierover van cruciaal belang voor de opsporing. Effectief crimineel vermogen afpakken begint namelijk bij alerte meldingsplichtige instellingen. 

Met ingang van 01-04-2021 is de Wet op de kansspelen aangepast, waardoor het mogelijk is om een vergunning voor kansspelen op afstand (hierna: Koa) aan te vragen bij de Kansspelautoriteit.

Pages