Language Switcher Fallback

Nieuws

Op 14 april j.l. verzond FIU-Nederland het eerste nieuwsbericht in het kader van de COVID-19 crisis aan de meldplichtige instellingen.

Deze week werd een rapport gepubliceerd over de uitvoering van de poortwachtersfunctie van de vastgoedmakelaardij.

Het openbaar ministerie legde deze maand een textielbedrijf een boete op van 205.000 euro wegens het niet melden van ongebruikelijke transacties en het onvoldoende uitvoeren van onderzoek naar de betrouwbaarheid klanten en herkomst van contanten waarmee de aankopen voldaan werden. Ook werd een feitenrelaas van het onderzoek waarin de naam van het bedrijf werd genoemd op de website van het OM gepubliceerd. 

Het bejaarde echtpaar had 9000 euro gespaard om hun 60-jarige bruiloft groots te gaan vieren. Het stond keurig op de bank, toen afgelopen maandag de telefoon ging. De beller zei van de bank te zijn en vertelde dat fraudeurs hadden geprobeerd geld van de rekening van het echtpaar op te nemen. Om dit definitief veilig te stellen moesten er wat handelingen verricht worden. Overrompeld door het verhaal liet de bejaarde man de 'bankmedewerker' toe om via teamviewer de computer even over te nemen.

FIU-Nederland

Samenwerken binnen de Egmont Group

Het Corona-virus heeft momenteel Nederland in zijn greep.

De FIOD hield enige weken geleden drie mannen aan en viel binnen op acht locaties verspreid over Nederland.

Ook de FIU-Nederland heeft maatregelen genomen om verspreiding van het Coronavirus tegen te gaan. 
Desondanks zijn wij bereikbaar en operationeel. 

Vorige maand vonden door rechercheteams van politie en FIOD invallen plaats in zes panden op verschillende plaatsen in Nederland. Naast de invallen werden ook twee dienstverlenende kantoren bezocht om administratie in beslag te nemen. Ook werd voor een miljoen euro aan onroerend goed en banktegoeden in beslag genomen. Het was het voorlopige resultaat van een strafrechtelijk onderzoek naar het witwassen van opbrengsten uit verdovende middelenhandel.

Pages