Language Switcher Fallback

Nieuws

Recent verschenen er in de media artikelen over witwassen in de internationale handel in paarden. Onderzoekers van de FIU-Nederland hebben de afgelopen jaren ook verhoogde aandacht voor die handel en gerelateerde transacties. Dit leidde tot meerdere dossiers die aan de opsporingsdiensten zijn overgedragen.

Diverse nieuwsberichten werden de afgelopen tijd gepubliceerd over de voorkeur van (internationale) criminelen om in Nederland auto’s te kopen en deze cash, met crimineel geld, af te rekenen.

Gelukkig zijn onderzoekers van meldingsplichtige instellingen ook scherp op overtredingen van de Wwft als ze niet aan het werk zijn. Zo zag een medewerker van een bank in een televisieprogramma over oplichting een item over bepaalde stichtingen. Deze stichtingen verkochten allerlei producten aan de deur waarbij werd aangegeven dat de opbrengst ten goede kwam aan arme gezinnen en/of zieke kinderen. In het televisieprogramma werd daar echter ernstig aan getwijfeld.

Vanaf vandaag is hier de Engelse versie van het FIU

Kan het niet-melden van ongebruikelijke transacties door de boekhouder aan de rechtspersoon worden toegerekend? Het oordeel van de strafrechter.

Rechtbank Amsterdam, 22 april 2021:ECLI:NL:RBAMS:2021:2600

De Financial Intelligence Unit – Nederland (FIU-Nederland) verricht onderzoek naar ontwikkelingen en trends op het gebied van witwassen, financiering van terrorisme en onderliggende misdrij

Een woning en bedrijfspand worden doorzocht door de FIOD. Er wordt beslag gelegd op fysieke en digitale administratie.

Op 10 juni 2021 heeft de minister van Justitie en Veiligheid het jaaroverzicht 2020 van de Financial Intelligence Unit Nederland (FIU-Nederland) aangeboden aan de Leden van de Tweede Kamer.

Een zorgaanbieder ontving vele miljoenen euro’s aan subsidies en (PGB-)zorgbudgetten van zowel de gemeente als de Sociale Verzekeringsbank (Wlz/Zvw). Het geld was veelal bestemd voor het begeleiden van, en een veilig onderdak te bieden aan, cliënten met een verstandelijke beperking of psychische problemen. Maar de directrice van de zorgaanbieder lijkt het zorggeld ook te gebruiken voor privédoeleinden. De sociale recherche Twente startte een onderzoek nadat hierover signalen bij hen zijn binnengekomen.

Pages