Language Switcher Fallback

Nieuws

Een autohandelaar meldde zich bij zijn bank en stortte 1300 bankbiljetten van 500 euro af ten gunste van zijn zakelijke rekening.

Bij een notaris kwam het verzoek binnen een akte te laten passeren. Het had betrekking op de aankoop van een beleggingspand ter waarde van enkele miljoenen euro's.

De notaris had enige twijfel rond de verkoop van een pand, maar onvoldoende grond waarop hij zijn dienstverlening zou moeten weigeren.

Al enige tijd is op televisie het programma 'Ik vertrek' te zien. Met de camera worden mensen gevolgd, die Nederland voor gezien houden, op weg naar hun nieuwe bestaan in het buitenland.

In oktober 2012 legde de FIOD beslag op achttien huizen in Den Haag, op nog te betalen huurpenningen en op saldi van meerdere bankrekeningen. De eigenaren van dat alles waren vier personen uit één

Vandaag is om klokslag 12 uur de vernieuwde website van FIU-Nederland online gegaan. Met aandacht voor u als bezoeker hebben wij zowel op het gebied van inhoud als vormgeving een slag geslagen.

Zijn winkelactiviteiten liepen niet goed. Met moeite hield hij het hoofd twee en een half jaar lang boven water maar toen viel het doek.

Op 12 februari 2013 hebben FIU-Nederland en ABN AMRO een convenant ondertekend.

Elk jaar organiseerde een stichting een groot evenement om fondsen te werven. Het doel van dit evenement was om onderzoek naar behandelmethoden van ernstig zieke kinderen te bekostigen.

Hij was een vermogend man en stuurde diverse ondernemingen aan. Afkomstig uit een geslaagd ondernemersgeslacht, wilde hij nog succesvoller worden dan zijn vader. Het liep echter anders.

Pages