Language Switcher Fallback

Nieuws

Een producent van biodiesel had jarenlang op verschillende manieren fraude gepleegd en gelden witgewassen. Gedurende die periode waren er bij de FIU Nederland verschillende meldingen van ongebruikelijke transacties binnen gekomen.

FIU-Nederland zet samen met ABN AMRO, ING, Rabobank en de Volksbank haar handtekening onder het Fintell Alliance alliantiedocument.

Accountants worden in de wet (Wwft) aangemerkt als instelling die verplicht is ongebruikelijke transacties bij de FIU-Nederland te melden. Een accountantskantoor werd vervolgd voor het nalaten van het melden van diverse ongebruikelijke transacties. Bij de behandeling ter zitting in hoger beroep stelde het Hof dat instellingen, zoals het accountantskantoor, een poortwachtersfunctie hebben. Poortwachters hebben een belangrijke maatschappelijke verantwoordelijkheid bij de bestrijding van witwassen.

De FIU-Nederland heeft om het melden makkelijker te maken speciaal voor accountants een nieuw en vereenvoudigd meldformulier ontwikkeld.

Op 16 december doorzocht de FIOD vijf locaties in Zaanstad en Amsterdam in het kader van misbruik van uitkeringen die door de overheid vanwege de Coronacrisis beschikbaar waren gesteld. Bij de doorzoekingen van woningen en bedrijfsruimtes troffen de rechercheurs 340.000 euro in contanten en een grote hoeveelheid sieraden aan. Uiteraard werd hier beslag op gelegd.

September j.l. heeft de FIOD twee woningen en drie bedrijfspanden doorzocht in het kader van een witwasonderzoek. Er werd naast administratie en computerbestanden ook beslag gelegd op 19.000 euro in contanten. Het onderzoek richt zich op twee mannen en was gestart naar aanleiding van een analyse van FIU-Nederland.

Op 8 juni 2020 beschreven wij een casus van fraude met een COVID-19 uitkering. Dergelijke dossiers behandelen wij overigens nog altijd. Honderden transactiemeldingen waarvan de FIU het vermoeden heeft dat er mogelijk misbruik van uitkeringsregelingen is gemaakt, zijn inmiddels overgedragen voor nadere afdoening.

Vorige week vielen FIOD, politie en ondersteunende diensten 16 woningen en 2 bedrijfspanden in Rotterdam binnen. Er werden tien personen aangehouden. De actie was het voorlopige resultaat van een uitgebreid witwasonderzoek van de FIOD, samen met politie en het Integraal Afpakteam ConfisQ. Het onderzoek was gestart op basis van transactie informatie over een dubieuze makelaardij.

Op 13 november heeft minister Grapperhaus van het ministerie van Justitie en Veiligheid de kamer geïnformeerd naar aanleiding van de uitvoering van de aangenomen motie betere waarborgen voor de vei

Het was uiteindelijk een lijvig dossier geworden, dat door de FIU-onderzoeker aan de opsporing overhandigd werd. Vier jaar lang had een toenmalige financiële topman van een internationaal kerkgenootschap kunnen frauderen met gelden van het kerkgenootschap en met kapitaal van entiteiten in eigendom van het kerkgenootschap. De analyse bestreek meerdere miljoenen euro. Om die miljoenen te kunnen wegsluizen gebruikte de financiële man buitenlandse vennootschappen, al dan niet opgericht in belastingparadijzen en met bankrekeningen in verschillende andere landen.

Pages