Language Switcher Fallback

Nieuws

Het aangekondigde technisch onderhoud van het meldportaal op 8 november is uitgesteld.

Het meldportaal is dus gewoon beschikbaar.

 

Een accountantskantoor heeft volgens de uitspraak van de rechtbank Rotterdam op 9 oktober j.l. terecht een boete opgelegd gekregen van het Bureau Financieel Toezicht (BFT). Het BFT had de boete opgelegd, omdat het kantoor bij een cliënt onvoldoende gedaan had aan de door de Wwft voorgeschreven monitoring, en verscherpt toezicht.

Met ingang van 18 oktober 2019 is de objectieve indicator voor het doen van een verplichte melding van een ongebruikelijke transactie, waarbij derde-hoogrisicolanden betrokken zijn, komen te

Een man vervoegde zich bij een notaris om een nieuwe besloten vennootschap op te richten. De man overlegde de nodige stukken waaruit bleek dat hij voor meerdere besloten vennootschappen zelfstandig bevoegd was. Opvallend was dat de vennootschappen zonder uitzondering gevestigd waren in een stad op meer dan honderd kilometer van de plaats van vestiging van de notaris.

Signalen van fraude met het persoonsgebonden budget (PGB) in de zorgsector ziet de FIU-Nederland met regelmaat in hun analyses terug.

Het afgelopen jaar was het hoofd FIU-Nederland, Hennie Verbeek-Kusters, Commissioner van het Liechtenstein Initative for a Financial Sector Commission on Modern Slavery and Human Trafficking”

Sinds 1993 bestaat in Nederland een ontnemingswetgeving. Bij de introductie toentertijd aangeduid als ‘Pluk ze’ wetgeving omdat deze het kaalplukken van veroordeelde criminelen mogelijk maakte. Op basis van deze wetgeving werd vorige maand een voormalige zorgaanbieder en zijn vriendin door de rechter een ontnemingsmaatregel opgelegd. Berekeningen van financieel rechercheurs hadden geleid tot de vraag van het Openbaar Ministerie aan de rechter beide veroordeelden een ontneming van totaal 1.945.393 euro op te leggen. 

Deze week werden twee broers veroordeeld tot respectievelijk 6 en 5 jaar cel voor het jarenlang witwassen van in totaal 320 miljoen dollar. Ze deden dat via hun kantoor op Curaçao en lieten de geldstromen via Nederlandse rekeningen en vennootschappen lopen. Dit vonnis gaf een verrassende wending aan de zaak. Het Openbaar Ministerie had namelijk met de verdachten een deal gesloten waardoor de eisen lager uitvielen. De rechtbank vond echter dat daarmee op geen enkele wijze recht aan de aard en ernst van de feiten was gedaan.

Er ging miljoenen over de rekeningen van een aantal handelsvennootschappen in de fruitsector. Na de nodige meldingen maakte de FIU een financieel stroomschema van vier miljoen euro inzichtelijk. Voorafgaande daaraan was er echter al een eerste signaal naar de opsporing verzonden.  Dat betrof een financiële injectie van 1,5 miljoen euro voor vennootschappen van de latere hoofdverdachte. Dat bedrag was door een groothandel in oud ijzer overgeboekt naar de vennootschappen van de verdachte, die op dat moment helemaal niet actief waren.

Van een buitenlandse FIU werd door FIU-Nederland informatie ontvangen betreffende betalingen van opmerkelijke aankopen door een in Nederland woonachtige man. De aankopen die de man verricht had betroffen stoffen, die zouden kunnen dienen voor het vervaardigen van explosief materiaal.

Pages