Language Switcher Fallback

Leidraden Wwft

Nederland is in 2010 door het IMF geëvalueerd op naleving van de aanbevelingen van de Financial Action Task Force (FATF) op het gebied van witwasbestrijding en de bestrijding van terrorismefinanciering. Het IMF beveelt onder meer aan om de private sector te voorzien van een nadere leidraad bij de uitvoering van (haar) wettelijke taken op het terrein van witwasbestrijding en de bestrijding van terrorismefinanciering. In januari 2014 publiceerde het ministerie van Financiën de Algemene leidraad Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft) en Sanctiewet (Sw). De verschillende toezichthouders (De Nederlandsche Bank, De Stichting Autoriteit Financiële Markten, Bureau Financieel Toezicht en Bureau Toezicht Wwft) hebben meer specifieke leidraden ontwikkeld voor de instellingen die onder hun toezicht vallen. U vindt alle leidraden op deze pagina, geselecteerd per meldgroep.

Pages