skip to main content
NL EN
FIU-Nederland
Home Actueel De niet-meldingsplichtige die toch iets te melden heeft

De niet-meldingsplichtige die toch iets te melden heeft

Kunnen ondernemingen en natuurlijke personen die op grond van de Wwft niet meldingsplichtig zijn, toch een melding van een ongebruikelijke transactie doen bij FIU-Nederland?

Met enige regelmaat wordt aan de FIU-Nederland gevraagd hoe ondernemingen en natuurlijke personen die op grond van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft) niet meldingsplichtig zijn, toch een melding van een ongebruikelijke transactie kunnen doen bij FIU-Nederland.

Het antwoord hierop is, vanuit de Wwft gemotiveerd, dat dit niet gaat, omdat zij niet met name zijn genoemd in deze wet. Enkele voorbeelden uit de praktijk:

Een deurwaarder die aan de deur opeens veel cash krijgt aangeboden om op de valreep nog de schuld af te betalen. De deurwaarder heeft hier geen goed gevoel bij.

De bewindvoerder die rekeningoverzichten van een onder-bewind-gestelde bestudeert en het vermoeden krijgt dat er transacties plaatsvinden die niet in de haak zijn.

Een zalencentrum of horecagelegenheid waar een bruiloft heeft plaatsgevonden, krijgt de rekening voldaan in een enveloppe met daarin een groot contact geldbedrag. De bedrijfsleider kijkt hiervan op.

Reisbureaus die contact opnemen met de FIU-Nederland omdat er behoorlijke sommen geld contant worden betaald.

En plastisch chirurgen valt het op dat er soms flinke bedragen contant worden afgerekend.

In al deze gevallen kan men deze transacties niet melden bij de FIU-Nederland. Wanneer een instelling op grond van de Wwft niet wordt aangemerkt als meldingsplichtige instelling, kan bij de FIU-Nederland namelijk geen melding worden gedaan. De Wwft is bijvoorbeeld wel van toepassing voor kopers/verkopers van goederen, maar niet voor diensten.

Op basis van de Wwft hebben meldingsplichtige instellingen, wanneer zij te goeder trouw en juist, volledig en tijdig melden, strafrechtelijke vrijwaring en is men civielrechtelijk niet aansprakelijk omdat er een verplichting is om op basis van de indicatoren die voor die meldergroep van toepassing zijn te melden (zie art. 19 en 20 Wwft). Iemand die niet meldingsplichtig is, kan dus ook geen aanspraak maken op deze vrijwaring.

Wat kan er dan wel?

Als u niet kunt melden bij de FIU-Nederland en u heeft het vermoeden dat er een strafbaar feit is gepleegd, ligt het voor de hand om een melding te doen bij de politie. Overigens zijn er ook verschillende fraudeloketten waar melding gedaan kan worden van misbruik van bepaalde regelingen en/of uitkeringen. Meldingen kunnen eventueel ook gedaan worden via Meld Misdaad Anoniem.

Het komt in een aantal van de genoemde voorbeelden voor dat de bank (een) ongebruikelijke transactie(s) meldt van bijvoorbeeld grote hoeveelheden contante stortingen door een niet meldingsplichtige instelling. Het kan daarom zinvol zijn om uw bevindingen over deze contante transacties te melden bij uw bank. De bank weet namelijk niet wie deze contante betalingen aan uw bedrijf heeft gedaan en ook niet wat de feiten of omstandigheden van die betalingen waren. De FIU-Nederland krijgt echter door deze bankmeldingen wel inzage in sectoren waar regelmatig (grote) contante stortingen (mogelijk als gevolg van contante betalingen) plaatsvinden.

De FIU-Nederland waardeert uw informatie en ondanks dat wij die niet als een ongebruikelijke transactie kunnen registreren is het voor ons toch interessant. Het geeft ons inzicht in wat er speelt in bepaalde sectoren en waar mogelijke risico’s op het gebied van witwassen of financieren van terrorisme plaatsvinden. Bovendien kunnen uw signalen aanleiding zijn om deze, geanonimiseerd, met de wetgever te bespreken. De Wwft is een dynamische wet waar de afgelopen jaren, o.a. op basis van diverse Europese anti witwasrichtlijnen, nieuwe meldergroepen aan zijn toegevoegd.

Ook interessant

nieuws