skip to main content
NL EN
FIU-Nederland

De over het paard getilde handelaar

De waarde van het hoge segment van spring- en renpaarden is niet objectief vast te stellen en hierdoor erg gevoelig voor witwassen. In deze zaak kwamen er binnen enkele maanden vele miljoenen uit verkoop van paarden op de rekening van de handelaar binnen.

Recent verschenen er in de media artikelen over witwassen in de internationale handel in paarden. Onderzoekers van de FIU-Nederland hebben de afgelopen jaren ook verhoogde aandacht voor die handel en gerelateerde transacties. Dit leidde tot meerdere dossiers die aan de opsporingsdiensten zijn overgedragen.

Recent werd een Spaanse paardenhandelaar veroordeeld voor witwassen (vonnis: ECLI:NL:RBOBR:2021:2949). Dit naar aanleiding van het met crimineel geld gebouwde megacomplex voor exclusieve paarden, waar FIU-Nederland de nodige dossiers voor heeft aangeleverd.

In 2015 werd er melding gedaan van ongebruikelijke transacties bij FIU-Nederland met het vermoeden van witwassen omtrent deze paardenhandelaar. Er gingen miljoenen euro’s aan omzet over de rekeningen van de man, waarbij niet traceerbaar was of er ook aan de belastingplicht werd voldaan. Maar ook de transacties op zich waren lang niet altijd economisch verklaarbaar. Ook werden er constructies opgemerkt door meldingsplichtige instellingen waarbij de kopers en verkopers van de paarden uit het zicht leken te blijven. Daarmee is het onduidelijk waar het geld vandaan komt en wie feitelijk betaalt of werd uitbetaald bij de overdracht van het eigendom van een paard. Facturen leken niet te kloppen, officiële gegevens van paarden werden verwisseld en factuurbedragen bleken niet te matchen met hetgeen op de exportdocumenten werd vermeld, zo bleek uit het opsporingsonderzoek dat inmiddels liep.

De waarde van het hoge segment van spring- en renpaarden is niet objectief vast te stellen en hierdoor erg gevoelig voor witwassen. In deze zaak kwamen er binnen enkele maanden vele miljoenen uit verkoop van paarden op de rekening van de handelaar binnen. De transacties die bij FIU-Nederland gemeld werden, deden vermoeden dat het ging om zogenoemde a-b-c transacties, een witwasmethodiek waarbij relatief grote bedragen worden witgewassen.

Het opsporingsonderzoek leidde tot een gedetailleerd proces-verbaal en het openbaar ministerie bracht de Spaanse handelaar voor de rechter. De rechtbank concludeerde in het vonnis dat het niet anders kon dan dat de investeringen in de manege, de besteedde geldbedragen en het eigendom van paarden, gedeeltelijk afkomstig waren uit enig misdrijf. Het ontduiken van belastingen is een misdrijf en dus was er bij de investeringen en verkoopopbrengsten sprake van witwassen. De paardenhandelaar werd veroordeeld tot vijftien maanden gevangenisstraf waarvan zes voorwaardelijk. Momenteel loopt er ook nog een bestuursrechtelijke procedure die hem wellicht ook nog eens financieel stevig zal treffen.