skip to main content
NL EN
FIU-Nederland

Gegokt en verloren

Een zorgaanbieder ontving vele miljoenen euro’s aan subsidies en (PGB-)zorgbudgetten van zowel de gemeente als de Sociale Verzekeringsbank (Wlz/Zvw), maar de directrice van de zorgaanbieder leek het zorggeld ook te gebruiken voor privédoeleinden...

De sociale recherche Twente startte een onderzoek nadat hierover signalen bij hen zijn binnengekomen.

Ten behoeve van het opsporingsonderzoek vraagt de sociale recherche FIU-Nederland onderzoek in hun databestand te doen. Uit de daarop uitgevoerde analyse blijkt dat een accountant, een bank en het casino meldingen van ongebruikelijke transacties hebben gedaan. In kaart wordt gebracht dat de directrice zichzelf grote bedragen had toegeëigend. Een groot deel van deze bedragen bleek aan kansspelen te zijn besteed.

Het voor de zorg van kwetsbaren bestemde geld was van de zakelijke rekeningen van de zorgaanbieder door geboekt naar de privérekening van de directrice. Vervolgens vonden er zowel contante opnames als betalingen van speelpenningen bij casino’s plaats. In de onderzoeksperiode was er voor plusminus 1,8 miljoen euro aan speelpenningen aangekocht. De directrice was zelfs letterlijk grenzen overgegaan: in diverse casino’s in Las Vegas bleek zij in totaal 28.000 euro te hebben besteed.

Nader onderzoek van de sociale recherche toont aan dat de vergokte bedragen als privélening in de administratie van de zorgaanbieder waren opgevoerd. Vanwege deze schuldregistratie en het feit dat de onderneming in twee civiele procedures door de rechter veroordeeld werd tot het terugbetalen van honderdduizenden euro’s aan de geldverstrekkende instanties en het bedrijf failliet is verklaard, zag het Openbaar Ministerie af van verdere vervolging voor witwassen, verduistering en valsheid in geschrifte. Hiertegen is de gemeente Almelo een art. 12 procedure begonnen om het OM op andere gedachten te brengen. Uitslag hierover zal naar aller waarschijnlijkheid plaatsvinden in het derde kwartaal 2021.