skip to main content
NL EN
FIU-Nederland

Niet te duiden geldstromen

Een alerte poortwachter spotte een aantal transacties tussen niet gerelateerde bedrijfssectoren. De geldstromen vonden plaats tussen entiteiten die geen economisch verkeer met elkaar leken te hebben en hadden een zeer ongewone frequentie en omvang.

De analyse van de FIU-Nederland die volgde op deze melding legde een heel netwerk bloot. Aan de hand van ongebruikelijke transacties vanuit meerdere meldersgroepen konden er binnen het onderzoek van FIU-Nederland verbanden worden gelegd tussen rekeningen, natuurlijke personen, locaties en rechtspersonen waarbij geld zonder aantoonbare economische reden werd rondgepompt.

Er waren verschillende opmerkelijke karakteristieken. Zo viel één rekening op doordat een groot deel van de inkomende bedragen vrijwel onmiddellijk werd omgezet in crypto. Iets anders wat opviel was dat binnen het netwerk een hypotheek verstrekt werd die volgens de poortwachter op basis van het inkomen van de aanvrager nooit verstrekt zou zijn.

Ook vonden er money transfers plaats tussen landen waar de rechts- en natuurlijke personen geen (economische) relatie mee hadden. Uiteindelijk ontstond vanuit de analyse binnen FIU-Nederland de hypothese dat hier sprake was van vermoedelijke criminele transacties die verrekend werden via ons financiële stelsel.

De transacties werden verdacht verklaard en vervolgens gedeeld met de opsporingsdiensten. Een deel van deze informatie was voor de opsporing mede aanleiding om te starten met een onderzoek. Dat resulteerde in meerdere aanhoudingen.

De betrokken FIU-onderzoeker: ‘’Als financieel onderzoeker zie je doorgaans maar een heel klein stukje van de grote ondoorzichtige puzzel. Daarom moet je altijd scherp zijn op bepaalde indicatoren zoals branchevreemde transacties of transacties waarbij geen economische verklaring is. Als de transacties uiteindelijk tot een strafrechtelijk onderzoek leiden, vallen er steeds meer puzzelstukjes op z’n plaats. De opsporing koppelde de resultaten van hun onderzoek ook terug waarmee er weer nieuwe transacties verdacht verklaard konden worden zodat langzaam maar zeker het net rondom de criminele organisatie kon sluiten. Ik denk dat daar de kracht zit, het zoveel mogelijk samenwerken en informatie delen waar mogelijk.’