skip to main content
NL EN
FIU-Nederland

Poortwachter meldde te laat, 20.000 euro boete

Een accountantskantoor werd vervolgd voor het nalaten van het melden van diverse ongebruikelijke transacties.

Accountants worden in de wet (Wwft) aangemerkt als instelling die verplicht is ongebruikelijke transacties bij de FIU-Nederland te melden. Een accountantskantoor werd vervolgd voor het nalaten van het melden van diverse ongebruikelijke transacties.

Bij de behandeling ter zitting in hoger beroep stelde het Hof dat instellingen, zoals het accountantskantoor, een poortwachtersfunctie hebben. Poortwachters hebben een belangrijke maatschappelijke verantwoordelijkheid bij de bestrijding van witwassen.

Het strafdossier was gericht op meerdere contant betaalde facturen van een aannemersbedrijf. De accountant werd verweten onvoldoende onderzoek naar de contante afdoening – totaal ruim honderdduizend euro – te hebben gedaan. Desgevraagd had de cliënt de accountant meegedeeld dat het om spaargeld van een DGA ging. De accountant nam genoegen met deze – niet met documenten onderbouwde – mededeling en liet nader onderzoek na.

Ten laste gelegd was het niet c.q. niet tijdig melden van ongebruikelijke transacties. Op basis van de feiten van dat moment had, aldus het Hof, conform de objectieve meldindicator (contante transacties van €15.000 en hoger) onverwijld gemeld moeten worden. Pas een jaar later vond alsnog een melding plaats, eerst nadat de accountant van de curator van het inmiddels failliet verklaarde bedrijf had vernomen dat er mogelijk een connectie met het kweken van hennep had bestaan. Het Hof stelde dat het kantoor door haar handelen de overheid de mogelijkheid had ontnomen (tijdig) zicht te krijgen op geldstromen die konden duiden op criminaliteit en achterliggende strafbare feiten op te sporen. Daardoor had de accountant in ernstige mate haar verantwoordelijkheid miskend. Het Hof legde het kantoor een onvoorwaardelijke boete van €20.000 op.

(ECLI:NL:GHAMS:2020:2693)