skip to main content
NL EN
FIU-Nederland

Opvallend gokgedrag valt op

Kansspelaanbieders op afstand vormen samen met speelcasino’s de meldingsplichtige instellingen binnen de goksector. Een interessante sector omdat onze analyses regelmatig een link met gokken bloot leggen.

Het kan zijn dat personen de illegaliteit induiken om een gokverslaving te financieren, dat men illegaal verdiend geld consumptief gebruikt om te spelen of dat de goksector gebruikt wordt om illegaal verdiend geld te versluieren. Zo zijn er gevallen bekend waarin grote biljetten worden ingewisseld voor speeltegoed, om vervolgens ongebruikelijk weinig te spelen. Vervolgens wordt het speeltegoed weer omgewisseld waarbij specifiek om kleine biljetten wordt gevraagd. Dit zou bestempeld kunnen worden als gedrag gericht op het wisselen in plaats van op het spelen. Maar het gebeurt ook dat personen mogelijk illegaal verdiend geld gebruiken binnen de goksector puur ter vermaak.

Gelukkig zijn er alerte meldingsplichtige instellingen die dit soort transacties detecteren. Zo ontvingen wij recentelijk een ongebruikelijk transactie van een meldingsplichtige instelling uit deze sector met onderstaande meldtekst. De meldtekst is geanonimiseerd en op sommige punten aangepast ter verduidelijking.

Klant met klantnummer 001 verliest in 2 maanden tijd 21.000 euro en vertoont gedrag dat niet overeenkomt met het klantprofiel. Klant 001 gaf tijdens het klant worden aan te werken in de horeca als eigenaresse van twee restaurants genaamd Restaurant1 en Restaurant2. Inkomensdocumentatie leek te kloppen maar zou, met de kennis van nu, wel betekenen dat een aanzienlijk deel van het inkomen ingezet wordt bij ons. Daarom besloten contact op te nemen met klant 001 om te vragen naar financiële gegevens van de horecagelegenheden en hoe zich dit verhoudt tot haar speelgedrag. Klant reageert hier zeer heftig op en zegt vervolgens haar speelaccount op. Daarop nader onderzoek gedaan. Uit openbare bronnen weten we dat beide horecagelegenheden zeer slechte recensies krijgen en in sommige recensies wordt genoemd dat er weinig klanten zijn (link naar openbare bronnen toegevoegd). Het lijkt ons daarom zeer onwaarschijnlijk dat beide restaurants zoveel inkomen genereren.

Het gebrek aan kunnen vaststellen waar het geld waarmee ze bij ons gespeeld heeft vandaan komt, in combinatie met de afwijking ten opzichte van het klantprofiel en haar heftige reactie op de vragen zorgt voor een vermoeden dat klant 001 mogelijk illegaal verdiend geld gebruikt heeft.

Een meldtekst als deze is zeer informatief voor ons als FIU-Nederland. Het neemt ons mee in de overwegingen die hebben geleid tot het melden van de ongebruikelijke transactie en beschrijft de werkwijze van deze instelling. Een intern alert vanuit de transactiemonitoring is de start van nader onderzoek voor het verifiëren van het inkomen waarbij dit ook in de context wordt geplaatst. Op deze manier schetst de meldtekst de achtergrond van de melding. Daarnaast wordt benoemd waarom het ongebruikelijk is (afwijking klantprofiel en heftige reactie van de klant op vragen) en wat de eventuele link is met criminaliteit (onverklaarbaar veel geld). Dit zou zelfs nog aangevuld kunnen worden met waarom deze klant afwijkt van het klantprofiel. Indien dit bijdraagt aan de duiding van de ongebruikelijkheid of de vermoedelijke link met criminaliteit is dat zeer waardevolle informatie voor ons. Want op die manier zijn wij op basis van de meldtekst in staat om de transactie direct te duiden en de analyse alvast een richting te geven.