skip to main content
NL EN
FIU-Nederland
Home Actueel Transactieomschrijving voortaan verplicht

Transactieomschrijving voortaan verplicht

Het is vanaf 01-11-2023 niet meer mogelijk om zonder transactieomschrijving een ongebruikelijke transactie op basis van de subjectieve indicator te melden. U moet toelichten waar uw vermoeden van witwassen of financieren van terrorisme op is gebaseerd. Als het veld “opmerking” leeg is, wordt de melding geweigerd.

Datakwaliteit is een speerpunt van de FIU-Nederland. We gaan hier meer en meer op inzetten om

zo de strijd tegen misdaad naar een nog hoger niveau te tillen. Daarom is het vanaf 01-11-2023 niet meer mogelijk om zonder transactieomschrijving een ongebruikelijke transactie op basis van de subjectieve indicator te melden. U moet toelichten waar uw vermoeden van witwassen of financieren van terrorisme op is gebaseerd. Als het veld “opmerking” leeg is, wordt de melding geweigerd.

Waarom doen we dit?

Artikel 16 van de Wwft lid 2, e stelt het verplicht om op te nemen in de melding: ‘’de omstandigheden op grond waarvan de transactie als ongebruikelijk wordt aangemerkt’’. Indien er sprake is van een objectieve melding is het helder waarom er gemeld wordt. Maar indien er sprake is van een melding op basis van de subjectieve indicator is dit niet duidelijk. Daarom is die beschrijving zo van belang. Hoewel veruit de meeste meldingen inderdaad een omschrijving bevatten, zien wij nog steeds meldingen waar dit niet of zeer summier het geval is. Daarom verplichten wij vanaf nu het opnemen van een tekst in dit veld. Wat wij daar verwachten is dat u uitlegt waarom de transactie in uw ogen ongebruikelijk is, waar uw vermoeden met betrekking tot witwassen, onderliggende delicten en/of terrorismefinanciering op is gebaseerd en waar dit uit blijkt.

Dit is niet alleen een wettelijke verplichting, het is ook cruciaal voor onze analyses. Daarom ook het verzoek om in het geval van een bijlage in ieder geval een korte samenvatting op te nemen in dit veld waarin u de kernelementen beschrijft.

Wilt u een beeld krijgen bij wat wij beschouwen als een waardevolle transactieomschrijving, dan vindt u hier een casus over dit onderwerp: https://www.fiu-nederland.nl/knowledge_base/opvallend-gokgedrag-valt-op/  

Ook interessant

nieuws